PPF SE logoPEACE PARKS FOUNDATION

SvenskInsampling
 • Vi vill skapa fler fredsparker i södra Afrika och vi behöver din hjälp.
 • Skicka ett SMS till 72672
  Peace 49 för att skänka 49 kronor
  Peace 99 för att skänka 99 kronor
  Peace 149 för att skänka 149 kronor
 • Eller betala in valfritt belopp på vårt Plusgiro 90 01 58 - 7
  Peace Parks Foundation Sweden är medlemmar i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll
För ytterligare information, klicka här

PEACE PARKS FOUNDATION - SWEDEN

Senaste nytt16 mars 2016

8 miljoner kronor från Svenska PostkodFöreningen

Anders Årbrandt, Lena Malmberg, Cecilia Bergendahl
Anders Årbrandt, Lena Malmberg, Cecilia Bergendahl

Under måndagskvällen fördelades överskottet på 1,08 miljarder kronor från Svenska PostkodFöreningen till 55 välgörenhetsorganisationer vid en stor ceremoni på Berns Salonger i Stockholm. Peace Parks Foundation Sweden tilldelades 8 miljoner kronor till det fortsatta arbetet med att upprätta fredsparker i tio länder i södra Afrika. Novamedias två verkställande direktörer Anders Årbrandt och Cecilia Bergendahl var båda mycket nöjda med Lotteriets insatser under året.  läs mer

PEACE PARKS FOUNDATION SWEDEN

© Koos van der Lende
© Koos van der Lende
Peace Parks Foundation Sweden (PPFSE) är en ideell förening som bildades 2009 och har som ändamål att stödja Peace Parks Foundation i Sydafrika.

Peace Parks Foundation arbetar i nära samarbete med regeringar, lokala samhällen och privat sektor för att bevara södra Afrikas unika natur vid utvecklingen av gränsöverskridande naturskydds-områden, s.k. fredsparker. Vårt arbete säkerställer att finansieringen från givarna når projekten.

Vårt arbete

Peace Parks Foundation främjer en politisk dialog, utvecklar möjligheterna för ekoturism och utbildar de människor som lever i 10 olika gränsöverskridande områden i södra Afrika:

Utbildning och forskning

Genom att stötta utbildningsinstituten

säkerställs såväl utbildning och kunskapsnivå som en långsiktig satsning på människorna i och omkring fredsparkerna. Peace Parks Foundation också stödjer forskning av sjukdomar mellan djur och människor vid Veterinärprogrammet.

Bakgrund

Peace Parks Foundation grundades i Sydafrika 1997 av tre stora visionärer – Dr Nelson Mandela, Dr Anton Rupert och Prins Bernhard av Nederlanderna, vars vision var att skapa den ultimata formen av miljövård.

Målet var att bilda unika landsgränsöverskridande naturskyddsområden (s.k. fredsparker) i Afrika omfat-tande flera miljoner hektar och samtidigt förbättra förutsättningarna för befolkningen på landsbygden på ett hållbart sätt.

PostkodLotteriet – lotteriet för en bättre värld

Som förmånstagare till Svenska PostkodLotteriet stodjer vi på Peace Parks Foundation Lotteriets vision for att bidra till en bättre värld för människor, djur och miljö.

Svenska PostkodLotteriet stödjer Simalaha Community Conservancy Human Rights projektet i Zambia i sam-arbete med Joaquim Chissano Foundation. Läs mer här.

Stöd Peace Parks Foundation

 • Betala in valfritt belopp på vårt Plusgiro 900158-7
 • Ge gåva per SMS. Skänk 99 kronor idag via din mobil. Sms:a Peace 99 till 72672
 • Bli månadsgivare via autogiro
 • Skänk din aktieutdelning skattefritt.
 • Ge en gratulationsgåva
 • Minnesgåva
 • Bli Företagsvän

Mer information på Stöd Oss sidan. Peace Parks Foundation Sweden och Peace Parks Foundation i Sydafrika garanterar att donationer från bidragsgivare förvaltas på rätt sätt och att styrningen av organi-sationen håller högsta standard.