fbpx

Kom och Explore med oss på Svenska mässan

Ni hittar Peace Parks Foundation på Explore – Svenska Mässan. Förutom att ni hämta information i vår monter och prata med oss om vårt arbete, så bjuder vi på två föreläsningar på scenen.

Ni kommer att kunna lyssna till Henrik Häggström, senioranalytiker vid Försvarshögskolan med ansvar för forskning kring organiserad brottslighet, terrorism och underrättelsestudier. Henrik Häggström kommer berätta om biologisk mångfald, djurskydd och tjuvjakt i Afrika. Om hur planetära gränser och biologisk mångfald, stöd till lokalsamhällen med fokus på hur ett levande djurliv kan bidra till ekonomisk stabilitet. Henrik kommer särskilt prata om erfarenheter från att arbeta med tjuvjakt i Afrika, underrättelsebaserad brottsbekämpning, polisiärt samarbete över nationsgränserna, teknikanvändning och utredningsförmåga.

På scenen kommer även Doug Gillings, Programme Manager of Peace Parks Foundation’s Combatting Wildlife Crime Programme, berätta om sitt arbete mot tjuvjakt i Peace Parks gränsöverskridande naturskyddsområden.

Tack Photowall för den fantastiska tapeten på noshörningskalven.